معرفي معاون فرهنگي و اجتماعي


نام و نام خانوادگي: دکتر نعمت اله ايران زاده              

مدرک تحصيلي: دکتراي زبان و ادبيات فارسي و دانشيار دانشگاه 


 

 

دريافت رزومه علمي و پژوهشي 
آخرین به روزرسانی صفحه : 25 آذر 1396 - 14:55