معرفي مدير فرهنگي


نام و نام خانوادگي: مرتضي خورسندي

مدرک تحصيلي: دکتراي اقتصاد


 

مدير فرهنگي دانشگاه

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
آخرین به روزرسانی صفحه : 23 آذر 1396 - 13:40