کانون هاکانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان به منظور شکوفا سازی خلاقیت‌های فردی و سامان بخشیدن به خواسته‌ها و تلاش های خودانگیخته دانشجویان بر اساس آیین نامه تشکیل کانون‌های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد. توسعه و تعمیق فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح دانشجویان و سامان بخشی آن فعالیت ها به منظور افزایش روح همکاری جمعی و مشارکت میان دانشجویان،کشف و شکوفا سازی خلاقیت دانشجویی و افزایش شناخت دانشجویان نسبت به بنیان های فکری وفرهنگی از اهداف فعالیت کانون‌ها می باشد.کانون‌های فرهنگی و هنری دانشجویان یکی از بنیادی ترین عرصه‌ها در جهت تقویت سرمایه فرهنگی و پرکردن اوقات فراغت دانشجویان بوده و در ایجاد فضای شادی و نشاط در دانشگاه، عقلانی و استدلالی کردن بیش از پیش سازمان دانشگاه، افزایش شایستگی های کانونی و تقویت حافظه تاریخی دانشگاه نقش دارند. کانون‌ها جایی برای بهره برداری از ذخایر میراث فرهنگی و جلوگیری از سیاست زدگی فضای دانشجویی می باشند .


کانون های فعال

 عنوان کانون : کانون فيلم وعکس ( اعضا : 81 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون شعر و ادب ( اعضا : 97 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون صنايع دستي  ( اعضا : 42 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون گويندگي و اجرا ( اعضا : 233 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون طنز و کاريکاتور ( اعضا : 29 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون آسيب شناسي اجتماعي ( اعضا : 78 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هلال احمر ( اعضا : 72 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون روشنايي ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان کانون : محيط زيست ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : گندم ( اعضا : 21 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون قرآن و عترت ( اعضا : 67 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون خبر و رسانه ( اعضا : 52 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون موسيقي ( اعضا : 78 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون ايرانشناسي و گردشگري ( اعضا : 80 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون هماي مهر ( اعضا : 21 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون کتاب و کتابخواني ( اعضا : 72 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون مهدويت ( اعضا : 16 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون تئاتر ( اعضا : 79 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون دانشجويان بين الملل ( اعضا : 12 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون فرهنگي خيريه ( اعضا : 65 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون تحکیم بنیاد خانواده ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان کانون : کانون نمایش خلاق و متعهد ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .