معرفي مدير فرهنگي


نام و نام خانوادگي: عليرضا اميد بخش

مدرک تحصيلي: دکتراي و عضو هيئت علمي گروه زبان اسپانيايي

تلفن تماس: 48393519
 

مدير فرهنگي دانشگاه

دريافت رزومه علمي و پژوهشي
آخرین به روزرسانی صفحه : 11 بهمن 1396 - 12:51