معرفي معاون فرهنگي و اجتماعينام و نام خانوادگي: دکتر نعمت اله ايران زاده              مدرک تحصيلي: دکتراي زبان و ادبيات فارسي و دانشيار دانشگاه 


 

 

دريافت رزومه علمي و پژوهشي

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 12 اسفند 1396 - 11:59