جزییات خبر


استقبال معاونت فرهنگی از دانشجویان دعوت شده به مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی


فرستنده :
فردين دارابي؛ کارشناس مستندسازي و فضاي مجازي

تاریخ ثبت :
1397/04/13

تعداد بازدید :
39
خبر

 

همزمان با انجام مصاحبه دکتری ۹۷ دانشگاه علامه طباطبائی که از ۱۰ تیر الی ۲۲ تیر ۹۷در حال برگزاری است طی اقدامی از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه؛ به منظور آشنایی دانشجویان با تاریخچه دانشگاه علامه طباطبائی و معرفی دانشگاه و معاونت فرهنگی با اهداء گل و بروشور و پذیرایی به استقبال دانشجویان رفته است.

گفتنی است در برگزاری این مرحله، معاونت های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی بصورت مشترک و با یکدیگر همکاری دارند. استقبال قبول شدگان مرحله اول آزمون دکتری از غرفه معاونت فرهنگی از دیگر برنامه هایی است که توسط این معاونت برنامه ریزی شده است. از نقاط قوت دیگر در برگزاری هرچه بهتر مصاحبه دکتری در نظر گرفتن میز مشاوره به منظور کاهش فشارها و اضطرابها در طول برگزاری مصاحبه دکتری می باشد.