آخرین خبرها


خبر

هفتمین دوره انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان مستقل

هفتمین دوره انتخابات شورای عمومی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه علامه طباطبائی در خرداد ماه سال جاری بصورت مجازی و در بستر سامانه نگارستان بر...

خبر

برگزاری انتخابات شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

فراخوان ثبت نام ششمین دوره انتخابات سراسری شوراهای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی (بصورت مجازی) منتشر شد. https://farhangi.atu.ac.ir/fa/news/191...